Case Defensie

Een gezondere levensstijl bij Defensie door een combinatie van onderzoeksmethodes

Een gezonde levensstijl is essentieel voor militairen. Zij kunnen namelijk elk moment worden ingezet. Maar ook voor de lange termijn is het belangrijk. Defensie wil dat militairen gezond zijn als ze na hun militaire carrière terugkeren in de maatschappij. Bij duurzame inzetbaarheid geldt voeding als een van de belangrijkste factoren. De organisatie vindt dat hun manschappen een te ongezond voedingspatroon erop nahouden. De vraag aan SAMR: waarom kiezen onze militairen in kantines doorgaans niet voor gezonde voeding? En hoe kunnen wij hen motiveren dit wel te doen?


De eerste stap is dat SAMR het voedingsgedrag van de militairen in kaart brengt. Klopt de aanname van Defensie en hoe kijken de militairen zelf naar hun voedingspatroon? Door verschillende onderzoeksmethoden te combineren, schetsen we een compleet beeld. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben we interventies ontwikkeld om het voedingsgedrag te verbeteren.

Het combineren van interviews, enquêtes, observaties en analyses

SAMR heeft een aantal innovatieve onderzoeksmethoden gecombineerd om het voedingsgedrag van de militairen en de beleving daarvan in kaart te brengen. Enquêtes en interviews, face to face en via WhatsApp afgenomen, gaven een duidelijk beeld van de perceptie van de militairen op hun eigen voedingsgedrag. Daarnaast werden observaties in kantines uitgevoerd, 213 gefotografeerde dienbladen geanalyseerd en de verkoopgegevens van de kantines bestudeerd.

Omdenken om tot oplossingen te komen

Hoewel 85% van de militairen zelf vindt dat ze gezond eten, laten de observaties en analyses in de bedrijfskantines een ander beeld zien. Dit inzicht en de overige resultaten van de verschillende onderzoeken leerden ons anders te kijken naar de initiële vraag van Defensie. De vraag waarom militairen niet kiezen voor gezonde voeding, bleek niet de juiste. De vraag die er feitelijk toe deed: waarom kiezen militairen voor ongezonde voeding?

Er wordt door militairen verschillend gedacht over wat ‘gezond eten’ is. Soms denken militairen dat ze een gezonde keuze maken, maar doen ze dat in feite niet. Daarnaast kiezen ze vaak bewust voor ongezond eten als bron van veel energie, bijvoorbeeld om na een intensieve oefening ‘bij te eten’. Niet onbelangrijk: het aanbod aan ongezond eten in kantines is groot en bij de kassa’s liggen veel ongezonde verleidingen die gretig aftrek vinden.

Advies over gedragsverandering

Ongezond eten uit de kantine halen of harde regels opstellen rondom gezond eten zijn een absolute no-go. Dit wekt weerstand op. Het is slimmer om gezondere energierijke alternatieven te bieden in de kantine en daarover duidelijk te communiceren. Kwark, noten, pasta en vis zijn bijvoorbeeld voedingsstoffen die niet alleen gezonder, maar ook rijk aan energie zijn. Verder zorgt extra aandacht voor goede voeding in de opleiding ervoor dat het eigen beeld over gezonde voeding beter overeenkomt met de werkelijkheid. Die kennis helpt militairen gezondere keuzes te maken.

Wandelnet

Spot-on communiceren met je doelgroep

Stichting Wandelnet kan niet zonder steun van haar donateurs. Ze zoekt manieren om de specifieke wandelaar beter te bereiken en daarnaast overheden en vakorganisaties gerichter te adviseren. BSR™ biedt uitkomst. Een verhaal in vier stappen, zes typen wandelaars en één grote eindbenefit: optimaal communiceren met je doelgroep.


Wandelen is leuk en gezond en draagt bij aan de economische ontwikkeling en een duurzame, vitale samenleving is de visie van Wandelnet. Met ruim negenhonderd vrijwilligers maken zij zich hard voor de ruim tien miljoen (!) wandelaars in Nederland.

BSR leefstijlsegmentatie

Om wandelaars te bereiken en het aanbod van Wandelnet nog beter te laten aansluiten op de verschillende typen wandelaars, is het belangrijk dat je communicatie past bij hun leefstijl. De BSR leefstijlen lenen zich hier uitermate goed voor. Wandelnet verzamelt en deelt al veel kennis over de doelgroep wandelaars en is bekend met de Leefstijlvinder Vakantie & Vrije tijd, maar om hun diensten en communicatie beter aan te sluiten zijn ze op zoek naar een wandelspecifieke BSR segmentatie.

Stap 1: data gekoppeld

Voor ons is het pad duidelijk: we hebben duizenden wandelaars, o.a. donateurs en relaties van Wandelnet en bezoekers van hun website gevraagd naar hun voorkeuren. Die data hebben we geanalyseerd en gekoppeld met bestaande data. Wat bleek? De Nederlandse wandelaar is te verdelen in zes segmenten.

Stap 2: de wandelaar te pakken

De ene wandelaar is de andere niet. En de data stellen ons in staat ze beschrijven. We definiëren zes typen BSR wandel-leefstijlen.

  • de avontuurlijke wandelaars
  • de culturele wandelaars
  • de gezelligheidswandelaars
  • de georganiseerde wandelaars
  • de rustige wandelaars
  • de prestatiewandelaars.

Stap 3: postcode

Deze segmenten hebben we vervolgens door vertaald naar heel Nederland.  Zo weet Wandelnet tot op postcodeniveau waar welk type wandelaar zich bevindt. Een ideale uitgangspositie om heel gericht te communiceren.

Stap 4: workshops

Ieder segment is uitgewerkt in een factsheet met een beschrijving en de facts & figures. En tijdens workshops onder leiding van SAMR, maken de medewerkers van Wandelnet kennis met de verschillende typen wandelaars. Men is nu in staat om de communicatie heel precies af te stemmen op de doelgroep.

Go!

De website wandelnet.nl wordt herzienl; een mooie kans om de wandelleefstijlen meteen te integreren en zo nog beter bij interesses en behoeften van potentiële wandelaars aan te sluiten.. Tijdens de landelijke vrijwilligersdag op 6 oktober 2018 zijn de BSR leefstijlen met alle vrijwilligers gedeeld.

1408 SAMR Visual Site Binck

Online bank bevrijdt zich

Hoe breek je uit de bancaire marketingcommunicatie-routine, vind je een plek die uniek is en bij je past? Met die vraag klopte BinckBank bij ons aan.


Lang verhaal kort: we dompelden ons samen onder in het 360SAMR strategiemodel en deden o.a. een Brandnext™ studie in vier landen (Nederland, België, Italië en Frankrijk). Zo vonden we dat unieke domein: vrijheid en onafhankelijkheid. Messcherp op de levensfase waarin de klanten van BinckBank zich bevinden.

De campagne is onlangs gestart.  Hoezeer het nieuwe BinckBank past bij organisatie en klant, laten we graag vertellen door Manager Marketing & Communications Bas Brinkman:

“Onze klanten zien geld als een middel om zich volledig vrij en onafhankelijk te voelen. BinckBank ziet een belangrijke rol om dat gevoel toegankelijk te maken. Wij gaan klanten vrijheid en onafhankelijkheid geven, door ze betere beslissingen te laten nemen over hun financiële toekomst.”

Waarvan akte.

 

 

ymere BSR

Hoe woningcorporatie Ymere haar huurders aanspreekt met het BSR™ leefstijlmodel

Woningcorporatie Ymere weet dat geen mens hetzelfde is. In haar Huurdersvisie op dienstverlening is de persoonlijke benadering een belangrijk principe. Ymere wil elke huurder aanspreken op een manier die bij hen past. Samen met SAMR heeft ze de vier belevingswerelden op basis van BSR™ leefstijlsegmentatie gedefinieerd. Die vier werelden moeten in de hele organisatie gaan leven.


De belevingswerelden van vier typen huurders zijn duidelijk beschreven. Ymere wil dat al haar medewerkers de verschillende types leren begrijpen, zodat ze de dienstverlening verder kunnen verbeteren. In samenwerking met Treehouse Producties hebben we daarom een animatiefilm gemaakt die de vier BSR™-werelden bij de medewerkers Ymere introduceert en tot leven brengt. In korte tijd wordt duidelijk hoe ze het kunnen gebruiken om de huurders beter van dienst te zijn.

De film blijkt een krachtig communicatiemiddel. De gedetailleerde beschrijving brengt de verschillende leefstijlen tot leven en de impact is vele malen groter. Binnen enkele minuten wordt het medewerkers van Ymere duidelijk hoe ze kunnen inspelen op de behoeften van hun huurders en hen nog beter van dienst kunnen zijn.

 

werkspot

Wie kent Werkspot?

Een professional huren voor een klus kan op het online platform van Werkspot. Dat matcht bezoekers aan gekwalificeerde klussers. Na afloop krijgt de klusser online een review en een rapportcijfer voor zijn werk. Daar heb je alleen wel bezoekers voor nodig. En klussers. En die moeten weten wie je bent. Werkspot startte een consumentencampagne om de naamsbekendheid van het merk te vergroten. SAMR monitorde de effectiviteit van de campagne op een aantal merk-KPI’s.


Top of mind 

SAMR begon met een nulmeting. Tijdens de campagne volgden vijf vervolgmetingen met speciale aandacht voor de belangrijkste KPI van Werkspot: “Top-of-Mind” merkbekendheid. Dat houdt in dat de consument jouw naam noemt wanneer hem wordt gevraagd welke merken hij binnen jouw segment kent. Ook werd er gekeken naar nieuwe kansen voor Werkspot. Welke groepen mensen zouden überhaupt op het internet naar klussers zoeken. Waar staan ze nu? En op welke kenmerken kan Werkspot zich nóg meer profileren?

Verdub..driedubbeling!

De campagne bleek effectief. Niet alleen waren de rapportcijfers meer dan voldoende – een 6,7 voor televisie, radio scoorde zelfs nog een tiende hoger – ook werden de doelstellingen bereikt. De Top-of-Mind merkbekendheid groeide van 6% in december 2013, naar 14% in april 2015. Ruim een verdubbeling in iets meer dan een jaar tijd. De totale merkbekendheid verdriedubbelde zelfs: van 16% naar 49%! SAMR laat zien hoe het merk Werkspot zich door de tijd ontwikkelt. Wat de campagne oplevert. SAMR helpt Werkspot ook om de volgende stap te zetten. Kansen te vinden. Tijd om de markt nog verder te veranderen!