1912 SAMR ENECO sliderbeeld 1920x675

In twee dagen een nieuwe, vlijmscherpe propositie

Formuleer een nieuwe, vlijmscherpe en concrete propositie waaraan alles klopt. Ook het hart. Voor deze bijzondere uitdaging riep energiebedrijf Eneco de hulp in van SAMR. Samen klaarden beide bedrijven deze klus in twee dagen, van ontwikkeling en toetsing bij de doelgroep tot en met de presentatie van de propositie aan de Eneco-directie. Lees meer

Co-creatie voor NS

Wij wensen u een vermakelijke reis

Een treinreis moet niet alleen veilig en snel verlopen, reizigers willen ook vermaakt worden. NS denkt erover om beleving en inspiratie aan te bieden voor tijdens je reis. De hulp van SAMR is daarbij gewenst: wij vinden samen met reizigers uit waar het aanbod aan moet voldoen. Van flirtdienst tot landschapsinformatie; co-creatie voor en door reizigers.


Zomer 2018: NS wil diensten aanbieden die bijdragen aan de beleving van de treinreis. Vóórdat NS deze diensten, hoogstwaarschijnlijk in een app, lanceert, testen ze welke diensten wel en niet bijdragen aan de reisbeleving in de trein. Voor de invulling klopt de vervoerder bij SAMR aan.

Co-creatie met reizigers

Alleen reizigers zelf kunnen je natuurlijk vertellen waar ze behoefte aan hebben. Maar zomaar iets bedenken wat er nog niet is, is niet voor iedereen weggelegd. Daarom gaan we samen aan de slag; een co-creatie onder leiding van SAMR. De reizigersbehoeften tijdens de treinreis zijn afhankelijk van het doel van de reis. Daarom organiseren we twee co-creatie sessies; één met forenzen en één met reizigers die in hun vrije tijd met de NS reizen.

De Whatsapp truc

Voorafgaand aan de sessies krijgen de reizigers via WhatsApp verschillende opdrachten in de trein. Zo raken ze alvast betrokken én verzamelen we al veel informatie op het moment dat ze in de trein zitten. De ‘truc’ om respondenten eerst op te warmen met Whatsapp werkt ook hier: ze reageren spontaan en schetsen zo een eerste beeld, dat we door expliciete vragen nooit te weten waren gekomen.

Aan tafel

Vervolgens is in beide groepen plenair de reisbeleving besproken, waarna het tijd werd voor het creatieve gedeelte. Een brainstorm over verschillende thema’s om de treinreis aangenamer te maken. Iedere deelnemers schreef per thema zoveel mogelijk verschillende ideeën op, waarop de andere deelnemers mochten reageren. Dat leidde enerzijds tot heel leuke ideeën en anderzijds gaf het NS meteen een idee hoeveel enthousiasme een idee teweeg bracht. Door de setting zeer informeel te maken en mensen te triggeren met creatieve opdrachten, ontstond er veel energie.

Flirten en andere informatie

De sessies maakten niet alleen de behoeften van reizigers nog duidelijker, maar leverde ook zeer concrete ideeën voor het aanbod op. Een flirtdienst bijvoorbeeld, zodat je veel makkelijk in contact komt met die ene leuke medereiziger. Of informatie over het landschap waar de trein doorheen rijdt, voor reizigers die graag naar buiten kijken.

NS werkt inmiddels aan de ontwikkeling van deze ideeën, ook daarbij wordt de mening van reizigers meegenomen. Wordt vervolgd!

1306 Huisartsopleiding DEF

Artsen van morgen

Waar een standaard onderzoek stopt, gaat SAMR Design Lab door. Eerst data. En dan… de diepte in aan de hand van 360SAMR™ en creatieve groepssessies. Artsen van morgen: een break-through positionering voor huisartsopleidingslocatie Eindhoven.


Het probleem

Eindhoven heeft een huisartsopleidingslocatie, maar geen eigen universiteit. De huisartsopleiding Eindhoven is een opleidingslocatie van de universiteiten van Maastricht en Nijmegen. Hierdoor is de opleiding relatief onbekend en moet als nieuweling goed gepositioneerd worden. Basisartsen kiezen sneller voor één van de bekende universiteitssteden. Om het tij te keren heeft opleidingslocatie Eindhoven behoefte aan een nieuwe positionering om meer basisartsen te trekken. SAMR wordt ingeschakeld voor hulp.

De aanpak

Het gedrag van mensen is te voorspellen en, belangrijker, te veranderen. Precies waar opleidingslocatie Eindhoven behoefte aan heeft. We gaan aan de slag met een multidisciplinair team van ontwerpers en kwalitatief onderzoekers van SAMR Design Lab, medewerkers van de Huisartsopleiding, geneeskundestudenten en basisartsen.

De basis

Zonder data geen basis. Het project start daarom met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken. We analyseren en combineren bestaande onderzoeken en informatie. Daarnaast spreken we met basisartsen. Wat beweegt ze bij de keuze voor hun vervolgopleiding, hoe kunnen we ze bereiken voor het volgen van een huisartsopleiding Eindhoven? Deze eerste fase schetst de context en geeft inzicht in de manier waarop de doelgroep keuzes maakt.

Het vervolg

Waar een standaard kwalitatief onderzoek stopt, gaan wij vervolgens door. De inzichten uit de eerste fase belanden niet in een standaard rapport, maar dienen als input voor een sessie. Medewerkers van beide Huisartsopleidingen en de ontwerpers en gedragsspecialisten van SAMR samen. Met verschillende creatieve werkvormen en het 360SAMR™ model als basis. Alle dimensies van het model worden ingevuld met de input uit fase 1. Hierdoor wordt als vanzelf een ijzersterke nieuwe positionering voor opleidingslocatie Eindhoven duidelijk.

De break-through

Gedurende het proces, rijst bij de deelnemers het antwoord: het nadeel van opleidingslocatie Eindhoven (geen eigen medische faculteit) is óók een voordeel. De opleiding is relatief kleinschalig en er is veel vrijheid. Die vrijheid wordt gebruikt om nieuwe opleidingsvormen te ontwikkelen en het toekomstige beroep huisarts op verschillende innovatieve manieren te verkennen, samen met de partners in de regio.

De kans

Opleidingslocatie Eindhoven gaat zich positioneren als innovatief, de huisartsopleiding van de toekomst; een opleiding die ondernemerschap stimuleert en zich richt op korte lijntjes met andere specialismen en zorggroepen. Twee uitermate belangrijke zaken voor toekomstige huisartsen.