BSR

BSR™ helpt Utrecht om wensen van alle bewoners te ontdekken

Utrecht is een gewilde woonplaats. De stad zal op termijn naar verwachting met meer dan 100.000 inwoners groeien. Al deze mensen moeten ergens wonen, dus Utrecht werkt hard aan de realisatie van nieuwe wijken. De vraag is echter: hoe maak je levendige stadswijken met hoge kwaliteit en gezonde verstedelijking, aantrekkelijk voor íedereen? BSR geeft antwoord.


De gemeente Utrecht werkt, samen met inwoners, hard aan de realisatie van nieuwe, aantrekkelijke wijken binnen de stad. Gebieden die nu nog anders gebruikt worden: industrie, kantoren of braakliggend terrein. Architecten, verkeerskundigen, duurzaamheidsstrategen en specialisten op het gebied van welzijn en samenleven geven input. Een belangrijk vraagstuk: wie gaan straks in deze nieuwe wijken wonen en vooral: wát willen zij?

Wat willen toekomstige bewoners?

Utrecht heeft geen moeite om energieke, jonge, ambitieuze starters aan te trekken, maar Utrecht wil een stad zijn voor iedereen. Een stad met een diversiteit aan bewoners. Waarin iedereen tot zijn recht komt. Daarom vroeg Utrecht SAMR om hulp om de vraag ‘wie voelt zich thuis in de geplande nieuwe stadswijk en wie niet?’ te beantwoorden. Aan de hand van het, al bij Utrecht bekende, BSR™-model. Een segmentatiemodel dat verder kijkt dan opleiding, leeftijd en inkomen. BSR kijkt naar leefstijlen en geeft antwoord op de vraag wát bewoners willen en waarom.

Thuis in Utrecht

Concreet wil Utrecht graag weten waar mensen die van nature minder interesse hebben in grootstedelijke woonomgeving behoefte aan hebben. Mensen die belang hechten aan geborgenheid en sociale verbondenheid en daardoor minder snel voor een dynamische en innovatieve woonomgeving kiezen. Om erachter te komen hoe zij aankijken tegen de nieuwe wijk en wat zij een fijne leefomgeving vinden, worden groepsdiscussies met verschillende leefstijlen georganiseerd. We vragen ze wat de nieuwe wijken moeten bieden om zich thuis te voelen. Zodat Utrecht aantrekkelijk blijft voor allerlei mensen. Want iedereen is welkom in de stad Utrecht.

Belangrijke adviezen

De groepsdiscussies boden Utrecht een levendig kijkje in het leven en hoofd van specifieke leefstijldoelgroepen. Deelnemers vertelden open en eerlijk hoe zij in het leven staan. Wat zij verwachten van hun woonomgeving. En belangrijk: wat Utrecht moet bieden om voor hen aantrekkelijk te worden. De gesprekken werden door SAMR vertaald naar adviezen voor Utrecht. Oftewel een waardevol gesprek met al die Utrechters die Utrecht tot Utrecht maken. Ook straks in de nieuwe wijken.

Meer weten over kwalitatief onderzoek i.c.m. BSR?


Wandelnet

Spot-on communiceren met je doelgroep

Stichting Wandelnet kan niet zonder steun van haar donateurs. Ze zoekt manieren om de specifieke wandelaar beter te bereiken en daarnaast overheden en vakorganisaties gerichter te adviseren. BSR™ biedt uitkomst. Een verhaal in vier stappen, zes typen wandelaars en één grote eindbenefit: optimaal communiceren met je doelgroep.


Wandelen is leuk en gezond en draagt bij aan de economische ontwikkeling en een duurzame, vitale samenleving is de visie van Wandelnet. Met ruim negenhonderd vrijwilligers maken zij zich hard voor de ruim tien miljoen (!) wandelaars in Nederland.

BSR leefstijlsegmentatie

Om wandelaars te bereiken en het aanbod van Wandelnet nog beter te laten aansluiten op de verschillende typen wandelaars, is het belangrijk dat je communicatie past bij hun leefstijl. De BSR leefstijlen lenen zich hier uitermate goed voor. Wandelnet verzamelt en deelt al veel kennis over de doelgroep wandelaars en is bekend met de Leefstijlvinder Vakantie & Vrije tijd, maar om hun diensten en communicatie beter aan te sluiten zijn ze op zoek naar een wandelspecifieke BSR segmentatie.

Stap 1: data gekoppeld

Voor ons is het pad duidelijk: we hebben duizenden wandelaars, o.a. donateurs en relaties van Wandelnet en bezoekers van hun website gevraagd naar hun voorkeuren. Die data hebben we geanalyseerd en gekoppeld met bestaande data. Wat bleek? De Nederlandse wandelaar is te verdelen in zes segmenten.

Stap 2: de wandelaar te pakken

De ene wandelaar is de andere niet. En de data stellen ons in staat ze beschrijven. We definiëren zes typen BSR wandel-leefstijlen.

  • de avontuurlijke wandelaars
  • de culturele wandelaars
  • de gezelligheidswandelaars
  • de georganiseerde wandelaars
  • de rustige wandelaars
  • de prestatiewandelaars.

Stap 3: postcode

Deze segmenten hebben we vervolgens door vertaald naar heel Nederland.  Zo weet Wandelnet tot op postcodeniveau waar welk type wandelaar zich bevindt. Een ideale uitgangspositie om heel gericht te communiceren.

Stap 4: workshops

Ieder segment is uitgewerkt in een factsheet met een beschrijving en de facts & figures. En tijdens workshops onder leiding van SAMR, maken de medewerkers van Wandelnet kennis met de verschillende typen wandelaars. Men is nu in staat om de communicatie heel precies af te stemmen op de doelgroep.

Go!

De website wandelnet.nl wordt herzienl; een mooie kans om de wandelleefstijlen meteen te integreren en zo nog beter bij interesses en behoeften van potentiële wandelaars aan te sluiten.. Tijdens de landelijke vrijwilligersdag op 6 oktober 2018 zijn de BSR leefstijlen met alle vrijwilligers gedeeld.

0309 SAMR Visual Site Ikea

Customer Intimacy: IKEA klanten in een Tiny House

IKEA wil weten wat klanten van haar verlangen op het gebied van duurzaamheid. In de woonkamer van een tiny house in Almere ontvangen we een groep consumenten. Vanuit de slaapkamer volgen IKEA en wij de groepsdiscussie: customer intimacy next level. Waarin het BSR™ model weer helderheid en inspiratie geeft.


IKEA wil een positieve invloed hebben op mensen en de planeet. Al eerder legde ze haar oor te luisteren bij experts uit het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid of psychologie. Via BNR Nieuwsradio wordt hun visie gedeeld in een serie door IKEA gesponsorde podcasts. So far, so good, maar hoe zit het met consumenten en duurzamer leven? Om het gesprek met consumenten aan te gaan, klopt IKEA bij SAMR aan.

De consument bestaat niet

Bij SAMR geloven we niet in dé consument. Dus ook niet in dé duurzaamheidsconsument. We geloven wel in de kracht van leefstijlen bij het verklaren, en dus beïnvloeden, van gedrag van mensen. Via het BSR™-model ontrafelen we de drijfveren van mensen. Zo ook als het gaat om duurzamer leven. Daarom nodigen we consumenten uit de verschillende BSR™-werelden uit voor kwalitatief onderzoek.

Om de respondenten mee te nemen in het onderwerp, vinden de groepsdiscussies plaats op een bijzondere locatie. Setting is het WikiHouse in Almere, een door IKEA duurzaam ingericht tiny house. Tiny is dus ook écht klein. Terwijl het gesprek plaatsvindt in de huiskamer, kijken we samen met het team van IKEA mee vanaf het bed in de slaapkamer. Een nieuwe dimensie in customer intimacy.

Heldere verschillen

De gesprekken laten de verschillen tussen leefstijlsegmenten helder zien. Om je een idee te geven: de ene leefstijl loopt helemaal warm voor kopen en verkopen via Marktplaats, terwijl de andere wel wil vérkopen, maar de kriebels krijgt van zelf tweedehands kopen. En waar de ene leefstijl voor zonnepanelen kiest als bijdrage aan een betere wereld, rekent een andere leefstijl de business case uit.

Na kwalitatief onderzoek in het Wikihouse weet ook IKEA dat dé duurzaamheidsconsument niet bestaat. En is er volop inspiratie om verder te denken over duurzame ideeën voor elke leefstijl. ‘Iedereen een duurzamer leven’ – de opdracht die IKEA zichzelf stelt – vraagt om een gedifferentieerde aanpak.

0706 Site 1920x675pxl KlantStrategiën

Merkstrategieën voor klanten

SAMR Strategy & Innovation houdt zich bezig met de toekomst van grote merken. Van nieuwe strategische richting tot positionering en productontwikkeling.  Belangrijke zaken, die onze klanten vanzelfsprekend liever niet openbaar geven. We volstaan hier met korte omschrijvingen. Meer weten? En horen hoe jouw organisatie nieuwe kansen vindt?  Onder vier ogen vertellen we je er graag meer over.


Zorgverzekeren 2018

Een retailer die zorg gemakkelijk maakt; het verhaal van een supernormale verzekering. Inclusief nieuwe business concepten.

Hypotheekvernieuwing

Kan een hypotheek slim nadenken met de portemonnee van de Gewone Nederlander? Propositie- en productontwikkeling voor een grote bank.

Topevents

Hoe een van de grootste beursorganisatoren ter wereld een unieke toppositie verwierf in Nederland. Een strategie- én implementatieverhaal.

Outsourcing 4.0

De marktleider in outsourced klantencontact loopt verder uit op de concurrentie. Van Adaptive IT tot nieuwe communicatie: een B2B co-creatie case uit het boekje.

Bankwarmte

Kan een online bank tóch menselijk zijn? Hoe de totaalblik van 360SAMR helpt om de cultuur, positionering en communicatie warmer te maken. En de bank nog succesvoller.

ymere header 02

#2: Een sessie met BSR™-rode sociale huurders over wonen in Amsterdam-Oost

De ‘rode’ consument uit het BSR™-model is creatief, maar ook nogal eigenzinnig. Hoe bouw je een huurwoning die aansluit bij zijn wensen? Ymere vond de antwoorden in een groepssessie met SAMR.


In Amsterdam-Oost worden 300 woningen ontwikkeld. Relatief kleine, comfortabele woningen.
Ymere wil bij deze woningen gemeenschappelijke faciliteiten aanbieden. De doelgroep van deze woningen is de rode huurder. Oftewel, de sociale huurder met een druk en actief leven, die avontuurlijk is ingesteld. Zelfbewust, beetje eigenwijs, maar ruimdenkend. De vraag is echter aan welke faciliteiten deze huurders behoefte hebben.

Sessie

Het vormgeven van workshops en modereren van focusgroepen is een specialisme waar we bij SAMR veel aandacht aan besteden. Een van de vereisten voor mooie inzichten is de juiste doelgroep. Zoals ook bij de groepsdiscussies voor woningcorporatie Ymere.

We organiseerden twee groepsdiscussies met sociale huurders uit Amsterdam. Woonwensen zijn nogal afhankelijk van je levensfase. Daarom bestaat de ene groep uit 55-plussers en is de andere groep jonger dan 55. Maar naast de leeftijd kijken we naar levensstijl. We selecteerden alleen mensen die de rode BSR™ leefstijl hebben: oftewel de eigenzinnige huurder.

Eigenzinnige mensen

Zo’n sessie met eigenzinnige mensen loopt anders dan een gemiddelde sessie. Denk maar in, een groep zelfbewuste mensen met een duidelijke mening bij elkaar. Maar de moderators van SAMR draaien daar hun hand niet voor om. Zij zorgen ervoor dat de groep al haar ideeën oppert en vragen door waar nodig, zodat Ymere een duidelijk beeld krijgt.

Win-win

Het levert Ymere concrete aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van de huurwoningen. Zo blijkt de rode huurder zeker te porren voor een kleinere woning met gemeenschappelijke faciliteiten. Vooral de multifunctionele ruimte, waar je kan klussen, muziek kan maken, etc., spreekt de doelgroep aan. Maar dan moet die ruimte wél goed schoongehouden worden. En leuk, een gezamenlijke keuken, dat leidt vast tot leuke ontmoetingen. Maar dan wel graag vrijblijvend. En is de keuken ook voor privégebruik beschikbaar? Bovenal wil de rode huurder dat Ymere bij de invulling van de ruimte rekening houdt met hun wensen.
Na een aantal sessies van twee uur heeft Ymere duidelijk beeld van de eigenzinnige huurder, én van zijn specifieke woonwensen. De plannen van Ymere worden verder aangescherpt met de opgedane inzichten. En de win-win situatie is: de corporatie gaat mét de huurder ontwikkelen. Dat is immers de groep die er gaat wonen.