Het optimaal bedienen van je klanten, begint bij kennis van je organisatie en gemotiveerde medewerkers.

Medewerkersonderzoek

Gemotiveerde medewerkers, loyale klanten

SAMR doet niet aan het meten van medewerkerstevredenheid. Wij doen aan medewerkersmotivátie. Want motivatie is de key-factor waarmee jouw medewerkers de kansen van vandaag pakken. Daarop is ons medewerkersonderzoek dan ook op gebaseerd

De tijd van meten van medewerkerstevredenheid ligt achter ons. Een medewerker kan namelijk heel tevreden zijn, maar dat hoeft niet te betekenen dat hij gemotiveerd is. Medewerkersmotivatie is voor iedere organisatie de basis voor succes. De medewerkers zijn het gezicht van de organisatie en staan centraal in de ervaringen van klanten. En juist gemotiveerde medewerkers presteren beter, verzuimen minder en bevelen de organisatie aan. En dan hebben we het nog niet eens over het commercieel belang:

Gemotiveerde medewerkers zorgen voor meer tevreden en loyale klanten, werken efficiënter, zijn creatiever en helpen de organisatie vooruit met innovatieve ideeën.

Voelen jouw medewerkers zich echt onderdeel van de organisatie en willen zij zich maximaal inspannen om er een succes van te maken? Medewerkersonderzoek van SAMR geeft je inzicht.Elk medewerkersonderzoek is maatwerk

Bij medewerkersmotivatie-onderzoek stellen we onder andere vragen over zelfstandigheid, werk-privé, werksfeer, werkplezier, werkinhoud, werkomgeving, leidinggevenden en arbeidsvoorwaarden. Maar we vragen ook naar de cultuur en het enthousiasme van medewerkers over de organisatie. We zoeken naar hun wil om bij te dragen aan het succes van de organisatie en drivers van motivatie. Dat is voor iedere organisatie anders, daarom geloven wij niet in standaardonderzoek. Ieder onderzoek is maatwerk en stemmen wij af op jouw organisatie.

Achteroverleunen tijdens het onderzoek is er niet bij. Door als organisatie actief aan de slag te gaan met het onderzoek, vergroot je het succes. Dat begint natuurlijk met het samen opstellen van de vragenlijst. Maar veel belangrijker is het enthousiasmeren van medewerkers. Laat ze het belang – vooral voor hen zelf – van het onderzoek weten en betrek ze vanaf het begin. Dit zorgt voor een hoger responspercentage.

Medewerkersonderzoek geeft je informatie en inzicht in wat er goed gaat. Maar ook wat er nog beter kan en wat zorgt voor meer gemotiveerde medewerkers. De resultaten presenteren we per team. Juist hierdoor gaan de resultaten leven in de hele organisatie. De dialoog staat centraal, zodat ieder team een verbeterplan en actielijst kan opstellen. Daar kan je mee aan de slag. Want medewerkersonderzoek is geen doel op zich. Het is een middel om te blijven werken aan het verbeteren van medewerkersmotivatie.

Meer weten over medewerkersonderzoek? Eelco van de Stolpe vertelt je er graag meer over:


Medewerkersonderzoek bij Sociale Werkbedrijven

Onderzoek onder medewerkers van SW-bedrijven vraagt een andere aanpak. Het is een specialisme op zich. Wij hebben ruim twintig jaar ervaring (voorheen vanuit Service Check) in onderzoek onder SW-bedrijven en hebben al voor meer dan vijfendertig SW-bedrijven medewerkersonderzoek uitgevoerd. SAMR is preferred supplier van SBCM/Cedris.

“Van tevoren een goede uitleg gekregen over medewerkeronderzoek. Daarnaast goede adviezen en uitleg gegeven t.a.v. de te stellen vragen. Fijne communicatie en goede terugkoppeling.”
Coördinator personeelszaken sociale werkvoorziening

Wil je meer weten over onze kennis en ervaring bij Sociale Werkbedrijven? Onze SW-specialist Irene Klein Bog kan je er alles over vertellen.

Meer lezen over medewerkersonderzoek?

 

Klantarena (Connect & Inspire)

De kans die iedereen laat liggen: met de klant aan tafel.

De klant staat centraal: je medewerkers weten dat. Maar vóelen ze het ook? Waarschijnlijk niet allemaal. Dat kun je ook moeilijk verwachten van iemand die dagenlang achter een bureau zit. Nooit klantcontact heeft. Of al jarenlang dezelfde routine volgt. Een Connect & Inspire sessie doorbreekt die status quo. Samen aan tafel met de klant; een kans die erom vráágt om te worden gegrepen.


Klantcentraal denken. Bij SAMR weten we dat je dat niet kunt afdwingen met targets. Dat moet je niet stimuleren met holle woorden en kpi’s. Dat stimuleer je door te doen. Het de kans te geven om te groeien. Met Connect & Inspire ondernemen we actie. We halen de kloof weg tussen werknemers en klanten. Door de confrontatie direct aan te gaan. In één inspirerende ruimte.

Klanten kunnen je inspireren

Het liefst zijn jouw medewerkers natuurlijk visitekaartjes. Trots op hun bedrijf. Klantgericht. Meedenkend. Maar het zijn geen robots. Je kunt ze niet opdragen hoe ze zich moeten voelen. Het zijn mensen. Mensen kun je inspireren.

klantarena

Onder leiding van SAMR leren klanten en medewerkers elkaar kennen. Wat ervaren klanten bij jouw medewerkers. Positief en negatief. Als klanten dat persoonlijk aan je vertellen, draag je dat als medewerker daarna mee. Daar denk je aan terug als je aan het werk bent. Wat levert het op? Enthousiasme en inspiratie. Het vermogen om je in te leven in de klant. Nu nog holle woorden. Straks merkbaar op de werkvloer.

“Ook klanten waren heel positief. Toch bijzonder. Klanten waarderen het kennelijk als je je als organisatie kwetsbaar durft op te stellen. En echt nieuwsgierig bent naar hun situatie.”
Mirte van Deursen, Research & Intelligence RTL Nederland

“Connect & Inspire gaf ons de mogelijkheid om eens op een andere manier naar de samenwerking te kijken. Ik vind de afwisseling binnen de sessie mooi. Eerst luisteren en observeren, daarna pas in gesprek. Dat maakt de sessie direct heel boeiend. Wat een enthousiasme en energie kwam er vrij. Ik ben dan ook een groot voorstander.”
Christiaan Buitenhuis van Interpolis

Belevingsonderzoek Huisartsenpost

De huisartsenpost perfect gemeten

Speciaal voor huisartsenposten is er het HAP-Belevingsonderzoek, dat de kwaliteit van de zorg op huisartsenposten structureel meet. Dit onderzoeksmodel ontwikkelden wij samen met huisartsenposten, en is dan ook de perfecte manier om de patiëntbeleving in kaart te krijgen.


Doorvragen

Huisartsenposten zijn verplicht de patiëntbeleving regelmatig te meten om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. Met onze jarenlange ervaring in onderzoek naar patiënttevredenheid weten wij als geen ander hoe we die beleving moeten achterhalen. Wij zorgen dat de patiënt daadwerkelijk zijn verhaal kwijt kan. Die verhalen bevatten een schat aan informatie om de zorg te verbeteren.

Meer dan de patiënt alleen

Het SAMR HAP-Belevingsonderzoek meet niet alleen vanuit het perspectief van de patiënt. De patiënt vertelt je veel, maar bij voorkeur gaan wij een stap verder. Wij zijn van mening dat voor echt inzicht in kwaliteitsverbetering meer nodig is. Daarom kijken wij ook naar de beleving van huisartsen en medewerkers (zowel front- als backoffice). Met een aantal vaste basisvragen en de mogelijkheid om een aantal maatwerkvragen toe te voegen.

Onze vragenlijsten zijn compact, eenduidig, aansprekend en afgestemd op de doelgroep. Dat is de basis van een goed onderzoek. Een totaaloverzicht voor het optimaliseren van de zorg van de HAP.

HAP-Belevingsmonitor

Jaarlijks wordt de HAP-belevingsmonitor ter beschikking gesteld aan alle deelnemende huisartsenposten. In de HAP-Belevingsmonitor publiceren we de gemiddelde scores van vaste vragen van de HAP’s die we hebben onderzocht. De resultaten worden gepubliceerd per doelgroep (patiënten, huisartsen, triagisten, bureaumedewerkers). Het vergelijken van de eigen kwaliteit t.o.v de prestaties van andere HAP’s is erg leerzaam en geeft een genuanceerd beeld van de scores.

De voordelen van het SAMR HAP-Belevingsonderzoek:

  • 360° feedback (patiënten, HAP- & bureaumedewerkers, én huisartsen)
  • Mogelijkheid tot uitbreiding (bijv. dagpraktijken en ketenpartners)
  • Geen onnodige identificatievragen
  • Extra inzicht door gebruik van toelichtingen
  • Maatwerkvragen voor elke HAP
  • Feedback op de totale beleving (meerdere contactmomenten)
  • Deelname patiënten: digitaal of schriftelijk
  • Huisstijl van de HAP mogelijk
  • Jaarlijkse HAP-Belevingsmonitor

HAP-monitor

Voor de huisartsen(posten) die continu een vinger aan de pols willen houden hebben we de HAP-monitor ontwikkeld. Deze monitor bestaat uit verschillende modules, naar behoefte in te
zetten. De modules worden online uitgevoerd. Het grote verschil met de HAP-belevingsmonitor is de frequentie (continu) en de vragenlijsten zijn korter en bondiger. Vanzelfsprekend voldoen ze
nog steeds aan de eisen van de HDS en de normen voor de HKZcertificering.

Meer weten over de twee onderzoeksvarianten voor de HAP?
Download de brochure:

 

Sentimentpeiling (Pulse Survey)

Direct weten wat je mensen vinden.

Medewerkersonderzoek is waardevol, maar ook tijdrovend. Soms heb je direct behoefte aan informatie. Bij extreme drukte bijvoorbeeld. De online Pulse Survey van SAMR is een snelle tussentijdse meting en biedt jou de kans om direct in te spelen op het sentiment van de dag.


Snel schakelen

In sommige gevallen wil je direct weten hoe de vlag in de organisatie erbij hangt. Bij een hoge werkdruk bijvoorbeeld. Of een op handen zijnde verandering. Het kan ook dat je de voortgang van verbeterplannen wilt meten. Dan wil je snel schakelen.

In zulke gevallen biedt een sentimentpeiling uitkomst. Een tussentijdse, online meting die snel relevante onderwerpen inzichtelijk maakt. Van de hele organisatie of van een enkele afdeling.

Vinger aan de pols

Via Pulse Survey kun je snel een aantal stellingen voorleggen aan medewerkers. Dat kunnen stellingen zijn uit het periodieke medewerkersonderzoek, maar kan ook gaan over een actualiteit. Of een open antwoord mogelijkheid, zodat jouw medewerkers in hun eigen woorden hun mening kunnen delen.

Pulse Survey van SAMR, voor betrokken medewerkers!