Succesvolle organisaties zien ontwikkelingen in de markt en maatschappij aankomen en spelen daar tijdig op in.

Dossier Duurzaam

Nieuwe inzichten om een sterker en duurzamer merk te bouwen

Dossier DuurzaamHoe belangrijk vinden Nederlandse consumenten duurzaamheid en de maatschappelijke impact van merken en hoe speel je daar als merk op in? Dossier Duurzaam 2019 levert je het antwoord op deze vragen.

Waarom Dossier Duurzaam?

 • Dossier Duurzaam is het langstlopende, grootschalige marktonderzoek naar de houding van de consument ten aanzien van duurzaamheid en MVO in Nederland.
 • Dit multi-client onderzoek zoomt ook in op de sectoren van de deelnemende bedrijven. Per sector gaan we na welke MVO- of duurzaamheidsthema’s consumenten belangrijk vinden en hoe merken hierop in hun ogen presteren.
 • Vanaf 2019 voert SAMR dit onderzoek uit, in samenwerking met b-open.
 • We koppelen de uitkomsten aan het BSR™ leefstijlmodel. Daardoor wordt diepgaand inzicht verkregen in de drijfveren van verschillende consumentenprofielen en hoe je ze effectief kunt bereiken.

Dossier Duurzaam: praktische, specifieke inzichten voor de aanscherping van het duurzaamheidsbeleid, positionering, innovatie- en communicatiebeleid van jouw merk.

Meer weten of deelnemen?

Het veldwerk vindt plaats in juli en augustus 2019. Deadline voor inschrijving is 1 juli 2019.
Meld je vóór 31 mei 2019 aan en profiteer van een vroegboekkorting van € 750,-.

Ben je geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek?
Vraag dan een uitgebreide onderzoeksbeschrijving aan of neem contact op met Gerrit Piksen.

Resultaten 2018

Bekijk hier de infographic met de resultaten van 2018.


Nationale Trendmonitor Wonen & Welzijn

Nationale Trendmonitor Wonen & Welzijn

Nationale Trendmonitor Wonen & Welzijn

Waar bouwen? Voor wie? En hoe? Dat zijn de vragen die we beter kunnen beantwoorden als we samenwerken en gegevens delen. Want er ís al heel veel kennis. Er zíjn heel veel data, socio-demografisch, financieel, enz. En alle stakeholders hebben reeds waardevolle ervaringsknowhow. Provincies, gemeenten, bouwbedrijven, corporaties; dit is het moment om uw waardevolle ervaringskapitaal gezamenlijk te benutten. De Nationale Trendmonitor Wonen en Welzijn biedt inzicht.U krijgt inzicht in:

 • Voorkeuren, leefstijlen (drijfveren) en eigenschappen van burgers/bewoners (wie zijn zij?)
 • Type (toekomstig gewenste) woningen (zowel exterieur als interieur)
 • Locaties (omgeving/buurten)
 • Markten (mobiliteit, milieu, gezond leven, bouw & infrastructuur, veiligheid en energie, etc.)

Of u nu bestuurder bent of bouwer, de Nationale Trendmonitor Wonen & Welzijn gaat u helpen de leefkwaliteit van inwoners en leefomgeving in Nederland te waarborgen.

Kosten

Volledige deelname aan de Nationale Trendmonitor Wonen & Welzijn, en profiteren van alle kennis bij elkaar, kost u slechts € 29.500 per jaar, ex. btw. Maar ook maatwerk is mogelijk, bijvoorbeeld afname van één of enkele modules.

Download de brochure

Meer weten? Vraag hieronder de brochure aan.

Leefstijlsegmentatie (BSR™)

Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Gedrag verklaard in leefstijlen.

Waarom trekt het ene gezin met een peuter door Tibet, terwijl het andere in een bungalowpark met subtropisch zwembad vakantie viert? Waarom woont het ene jonge stel op een woonboot in Amsterdam, terwijl het andere gelukkig is in een rijtjeshuis in die ene Vinexwijk? Het antwoord: zelfde socio-demo, maar verschillende leefstijlen. En leefstijlen, dát is waar je met het BSR™-model grip op krijgt.

Wij geloven in de kracht van leefstijlen bij het verklaren, en dus beïnvloeden, van gedrag van mensen. Ons wetenschappelijke BSR™ (Brand Strategy Research) model ontrafelt de drijfveren van mensen. En dat niet alleen. Het vertelt jou vervolgens precies wat je moet doen om mensen in beweging te krijgen. Met welke propositie, welke boodschap, welke tone of voice, via welk kanaal. En dat biedt kansen. Op bijvoorbeeld een hogere conversie. Want weten is leuk, maar toepassen is beter.


Heel Nederland in kaart

Nederland kent in de basis vier leefstijlen. Wij noemen het de rode (vitaal), gele (harmonieus), blauwe (controlerend) en groene (zekerheid) manier van in het leven staan. Daarmee leer je je doelgroep echt kennen. Zelfs tot achter de brievenbus. Met onze landelijk dekkende geo-psychografische database (SmartGIS), weten we de BSR™-leefstijl van alle huishoudens in Nederland. Een database waar we best trots op zijn, en die elke dag beter wordt.

Het BSR™-model vertelt je twee dingen: Wat je moet doen. En waarom je dat moet doen.


BSR™ in de praktijk

Woningcorporatie Ymere heeft vier huurderstypen opgesteld op basis van BSR™. Deze vier belevingswerelden worden aan alle medewerkers uitgelegd d.m.v. een filmpje. Lees de case hier.

Voor diverse provincies hebben we de Leefstijlvinder Vakantie en Vrije Tijd ontwikkeld. Zeven verschillende leefstijlen, die laten zien waar mensen in hun vrije tijd of op vakantie behoefte aan hebben. En wat de verschillen hierin zijn. Ook is er de OnsWaterLeefstijlvinder. Ons Water wil hiermee gemeenten, waterschappen en provincies te helpen effectief te communiceren en mensen te verleiden zelf een bijdrage te leveren via klimaat- en waterbewustgedrag.

Wat krijg je als je BSR™combineert met Artificial Intelligence? Een unieke tool die elke willekeurige foto positioneert in het BSR™-leefstijlmodel.
Dat ziet er zo uit:

Download ‘Vier Kleuren Land’

‘Vier Kleuren Land’ beschrijft het ontstaan van het BSR-model en neemt je mee in de vier werelden van harmonie, veiligheid, controle en vrijheid.
Vraag het hieronder gratis aan.

Scrum Scope (flitspeiling)

Grip op je kansen: snel de mening van consumenten.

Meer en meer organisaties werken via de agile methode. Korte ontwikkelsprints. Onmisbaar als je relevant wilt blijven in de snel veranderende wereld van vandaag.Onderdeel van de oorspronkelijke Agilemethode is samenwerking met de klant. En juist dát wordt nog wel eens overgeslagen. Tijdrovend. Duur. Een flitspeiling in de SAMR Scrum Scope biedt uitkomst.


SAMR helpt je snel en efficiënt je klant betrekken met de SAMR Scrum Scope. Tegen een vaste prijs stel je één of enkele vragen aan representatief Nederland. Heel eenvoudig antwoord op je vraag. Een antwoord dat zeer waardevolle informatie voor je organisatie oplevert en die je kunt meenemen in de volgende scrumsessie.

Voordelen van de SAMR Scrum Scope:

 • Eenvoudig één of meerdere vragen stellen aan consumenten.
 • Snelle doorlooptijd: een vraag die op vrijdag is bedacht kan vaak al op maandag meelopen in het onderzoek.
 • Standaard opzet: wekelijks start het veldwerk op maandag en werken 250 respondenten mee (representatief voor Nederland).
 • Mogelijkheid om periodiek een klein blokje met vragen te monitoren.

Wat kost het?

1 week (n=250) 2 weken (n=500) 3 weken (n=750) 4 weken (n=1000)
Open vraag € 250 € 500 € 750 € 1.000
Gesloten vraag € 125 € 250 € 375 € 500
Grid met 4 stellingen € 250 € 500 € 750 € 1.000

*starttarief: €250,-

Wat krijg je?

Heel snel antwoord op je vraag. In keiharde percentages. Of in een originele bloemlezing. Het verhaal achter de cijfers zeg maar. Maar vooral: de mening van je klant, passend binnen jouw agile werkmethode.

Beleids- en opinieonderzoek

Betrek burgers bij beleidsvorming

De samenleving wordt steeds complexer. De burger steeds minder voorspelbaar. Als overheid is het van groot belang om inzicht te krijgen in de burger. Maar dat niet alleen, ook in de context, andere stakeholders. Wat zijn hun belangen, hun wensen en verwachtingen? Hoe betrek je burgers bij beleidsvorming? Met jarenlange ervaring in onderzoek in de publieke sector – zowel rijksoverheid als regionale overheden – weet SAMR als geen ander om te gaan met deze materie.


Gedragsbeïnvloeding & leefstijlen

De overheid verlangt bepaald gedrag van burgers. Hoe meer burgers dit gedrag vertonen, hoe groter het maatschappelijk nut. Hoe zorg je ervoor dat je burgers op de juiste manier in beweging krijgt? En dat in een samenleving die steeds complexer en minder voorspelbaar wordt.

Wij beginnen bij de basis, een scherp inzicht in de context en de behoeften en verwachtingen van stakeholders. Maar wij gaan verder dan inzicht, wij leggen ook bloot door welke dieper gelegen motieven zij gedreven worden. Hierdoor wordt niet alleen duidelijk hoe je de juiste doelgroep kunt bereiken, maar vooral hoe je ze kunt beraken. Concrete input voor een communicatie- of participatiestrategie, zoals de boodschap, middelenmix of tone-of-voice. We maken profielen en domeinspecifieke segmentaties op basis van socio-demo én psychografische leefstijlkenmerken (BSR™).

Communicatie en reputatie

Ook als het gaat om communicatie en reputatie hebben wij rijke ervaring. Of het gaat om (pre-)testen van communicatie-uitingen, campagne-effect onderzoek of reputatie-onderzoek. Zo zijn wij één van de partners van Dienst Publiek en Communicatie (DPC) voor de uitvoering van kwantitatief en gecombineerd communicatie-onderzoek.

Beleid & Opinie

SAMR is een ervaren partner als het gaat om de publieke sector en opinie-onderzoek. Voor overheden en non-profitorganisaties. Tijdens alle fases van de beleidscyclus zorgen wij voor informatie en inzichten op maat. Dit doen we onder andere in de vorm van flitspeilingen. Snel en nauwkeurig inzicht in de mening van burgers. Wij zijn hofleverancier van flitspeilingen voor diverse ministeries. Daarnaast hebben we jarenlange ervaring in de opzet en uitvoering van langlopende monitoren (uitgevoerd in ons landelijk representatieve onderzoekspanel) zoals Continu Onderzoek Burgerperspectieven voor het Sociaal Cultureel Planbureau.