Succesvolle organisaties zien ontwikkelingen in de markt en maatschappij aankomen en spelen daar tijdig op in.

Nationale Trendmonitor Wonen & Welzijn

Nationale Trendmonitor Wonen & Welzijn

Nationale Trendmonitor Wonen & Welzijn

Waar bouwen? Voor wie? En hoe? Dat zijn de vragen die we beter kunnen beantwoorden als we samenwerken en gegevens delen. Want er ís al heel veel kennis. Er zíjn heel veel data, socio-demografisch, financieel, enz. En alle stakeholders hebben reeds waardevolle ervaringsknowhow. Provincies, gemeenten, bouwbedrijven, corporaties; dit is het moment om uw waardevolle ervaringskapitaal gezamenlijk te benutten. De Nationale Trendmonitor Wonen en Welzijn biedt inzicht.


U krijgt inzicht in:

 • Voorkeuren, leefstijlen (drijfveren) en eigenschappen van burgers/bewoners (wie zijn zij?)
 • Type (toekomstig gewenste) woningen (zowel exterieur als interieur)
 • Locaties (omgeving/buurten)
 • Markten (mobiliteit, milieu, gezond leven, bouw & infrastructuur, veiligheid en energie, etc.)

Of u nu bestuurder bent of bouwer, de Nationale Trendmonitor Wonen & Welzijn gaat u helpen de leefkwaliteit van inwoners en leefomgeving in Nederland te waarborgen.

Kosten

Volledige deelname aan de Nationale Trendmonitor Wonen & Welzijn, en profiteren van alle kennis bij elkaar, kost u slechts € 29.500 per jaar, ex. btw. Maar ook maatwerk is mogelijk, bijvoorbeeld afname van één of enkele modules.

 • De resultaten van de Trendmonitor Wonen & Welzijn weergegeven in een overzichtelijk dashboard.
 • Er zijn verschillende modules beschikbaar in de Trendmonitor Wonen & Welzijn.
 • De resultaten van de Trendmonitor Wonen & Welzijn weergegeven op een interactieve kaart van Nederland.

Download de brochure

Meer weten? Vraag hieronder de brochure aan.

Leefstijlsegmentatie (BSR™)

Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Gedrag verklaard in leefstijlen.

Waarom trekt het ene gezin met een peuter door Tibet, terwijl het andere in een bungalowpark met subtropisch zwembad vakantie viert? Waarom woont het ene jonge stel op een woonboot in Amsterdam, terwijl het andere gelukkig is in een rijtjeshuis in die ene Vinexwijk ? Het antwoord: zelfde socio-demo, maar verschillende leefstijlen. En leefstijlen, dát is waar je met het BSR™-model grip op krijgt.


Wij geloven in de kracht van leefstijlen bij het verklaren, en dus beïnvloeden, van gedrag van mensen. Ons wetenschappelijke BSR™ (Brand Strategy Research) model ontrafelt de drijfveren van mensen. En dat niet alleen. Het vertelt jou vervolgens precies wat je moet doen om mensen in beweging te krijgen. Met welke propositie, welke boodschap, welke tone of voice, via welk kanaal. En dat biedt kansen. Op bijvoorbeeld een hogere conversie. Want weten is leuk, maar toepassen is beter.

Heel Nederland in kaart

Nederland kent in de basis vier leefstijlen. Wij noemen het de rode (vitaal), gele (harmonieus), blauwe (controlerend) en groene (zekerheid) manier van in het leven staan. Daarmee leer je je doelgroep echt kennen. Zelfs tot achter de brievenbus. Met onze landelijk dekkende geo-psychografische database (SmartGIS), weten we de BSR™-leefstijl van alle huishoudens in Nederland. Een database waar we best trots op zijn, en die elke dag beter wordt.

Het BSR™-model vertelt je twee dingen: Wat je moet doen. En waarom je dat moet doen.

Benieuwd welke BSR™-leefstijl jij hebt? Doe de test.

Meer weten? Schrijf je in voor de basistraining BSR™.

BSR™ in de praktijk

Wat krijg je als je BSR™combineert met Artificial Intelligence? Een unieke tool die elke willekeurige foto positioneert in het BSR™-leefstijlmodel.
Dat ziet er zo uit:

Woningcorporatie Ymere heeft vier huurderstypen opgesteld op basis van BSR™. Deze vier belevingswerelden worden aan alle medewerkers uitgelegd d.m.v. onderstaand filmpje:

De Provincie Noord-Holland werkt actief met Leisure Leefstijlen. Om meer bekendheid te geven aan de leefstijlenatlas heeft de Provincie Noord-Holland een filmpje laten maken. Drie organisaties en ondernemers uit Noord-Holland Noord vertellen hoe zij de leefstijlen in hun bedrijfsvoering hebben toegepast om primaire doelgroepen beter aan te spreken en te raken.

Scrum Scope (flitspeiling)

Grip op je kansen: snel de mening van consumenten.

Meer en meer organisaties werken via de agile methode. Korte ontwikkelsprints. Onmisbaar als je relevant wilt blijven in de snel veranderende wereld van vandaag.Onderdeel van de oorspronkelijke Agilemethode is samenwerking met de klant. En juist dát wordt nog wel eens overgeslagen. Tijdrovend. Duur. Een flitspeiling in de SAMR Scrum Scope biedt uitkomst.


SAMR helpt je snel en efficiënt je klant betrekken met de SAMR Scrum Scope. Tegen een vaste prijs stel je één of enkele vragen aan representatief Nederland. Heel eenvoudig antwoord op je vraag. Een antwoord dat zeer waardevolle informatie voor je organisatie oplevert en die je kunt meenemen in de volgende scrumsessie.

Voordelen van de SAMR Scrum Scope:

 • Eenvoudig één of meerdere vragen stellen aan consumenten.
 • Snelle doorlooptijd: een vraag die op vrijdag is bedacht kan vaak al op maandag meelopen in het onderzoek.
 • Standaard opzet: wekelijks start het veldwerk op maandag en werken 250 respondenten mee (representatief voor Nederland).
 • Mogelijkheid om periodiek een klein blokje met vragen te monitoren.

Wat kost het?

1 week (n=250) 2 weken (n=500) 3 weken (n=750) 4 weken (n=1000)
Open vraag € 250 € 500 € 750 € 1.000
Gesloten vraag € 125 € 250 € 375 € 500
Grid met 4 stellingen € 250 € 500 € 750 € 1.000

*starttarief: €250,-

Wat krijg je?

Heel snel antwoord op je vraag. In keiharde percentages. Of in een originele bloemlezing. Het verhaal achter de cijfers zeg maar. Maar vooral: de mening van je klant, passend binnen jouw agile werkmethode.

Beleids- en opinieonderzoek

Betrek burgers bij beleidsvorming

De samenleving wordt steeds complexer. De burger steeds minder voorspelbaar. Als overheid is het van groot belang om inzicht te krijgen in de burger. Maar dat niet alleen, ook in de context, andere stakeholders. Wat zijn hun belangen, hun wensen en verwachtingen? Hoe betrek je burgers bij beleidsvorming? Met jarenlange ervaring in onderzoek in de publieke sector – zowel rijksoverheid als regionale overheden – weet SAMR als geen ander om te gaan met deze materie.


Gedragsbeïnvloeding & leefstijlen

De overheid verlangt bepaald gedrag van burgers. Hoe meer burgers dit gedrag vertonen, hoe groter het maatschappelijk nut. Hoe zorg je ervoor dat je burgers op de juiste manier in beweging krijgt? En dat in een samenleving die steeds complexer en minder voorspelbaar wordt.

Wij beginnen bij de basis, een scherp inzicht in de context en de behoeften en verwachtingen van stakeholders. Maar wij gaan verder dan inzicht, wij leggen ook bloot door welke dieper gelegen motieven zij gedreven worden. Hierdoor wordt niet alleen duidelijk hoe je de juiste doelgroep kunt bereiken, maar vooral hoe je ze kunt beraken. Concrete input voor een communicatie- of participatiestrategie, zoals de boodschap, middelenmix of tone-of-voice. We maken profielen en domeinspecifieke segmentaties op basis van socio-demo én psychografische leefstijlkenmerken (BSR™).

Communicatie en reputatie

Ook als het gaat om communicatie en reputatie hebben wij rijke ervaring. Of het gaat om (pre-)testen van communicatie-uitingen, campagne-effect onderzoek of reputatie-onderzoek. Zo zijn wij één van de partners van Dienst Publiek en Communicatie (DPC) voor de uitvoering van kwantitatief en gecombineerd communicatie-onderzoek.

Beleid & Opinie

SAMR is een ervaren partner als het gaat om de publieke sector en opinie-onderzoek. Voor overheden en non-profitorganisaties. Tijdens alle fases van de beleidscyclus zorgen wij voor informatie en inzichten op maat. Dit doen we onder andere in de vorm van flitspeilingen. Snel en nauwkeurig inzicht in de mening van burgers. Wij zijn hofleverancier van flitspeilingen voor diverse ministeries. Daarnaast hebben we jarenlange ervaring in de opzet en uitvoering van langlopende monitoren (uitgevoerd in ons landelijk representatieve onderzoekspanel) zoals Continu Onderzoek Burgerperspectieven voor het Sociaal Cultureel Planbureau.

MVO Stakeholderconsultatie

Duurzaamheid is niet één of andere hype die wel weer overwaait. Het is een maatschappelijke trend. Maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je dan ook niet omdat het hoort. Of omdat het loont. Dat doe je voor een betere bedrijfsvoering én voor de omgeving.

Consumenten verwachten dat ook jouw organisatie maatschappelijke verantwoording neemt. Doe je dat niet, heeft dat een nadelig effect op je reputatie. In het onderzoek naar het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland blijkt dat organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen,  beter scoren op klantvriendelijkheid. Niet voor niets is de 7e Gouden Regel voor klantvriendelijkheid: heb oog voor mens en maatschappij. Bekende MVO-georiënteerde organisaties als ASN Bank en Greenchoice scoren hoog op deze regel. Maar ook Efteling wordt hier goed op beoordeeld.

Het is duidelijk, zonder oprechte belofte op het gebied van mens en maatschappij, heeft je organisatie geen toekomst. Producten en diensten moeten van maatschappelijk nut zijn, een positieve bijdrage leveren of impact hebben. Zo niet dan ben je als organisatie niet alleen minder aantrekkelijk voor voor (potentiële) klanten, maar ook voor beleggers, investeerders en medewerkers. Kortom, je bent niet ‘future-proof’.

Maar wat verwachten jouw stakeholders op MVO-gebied? Zien en waarderen ze jouw inspanningen? Hoe richt je jouw MVO-beleid in? SAMR geeft antwoord op die vragen.

Stakeholder Engagement Survey

De Stakeholder Engagement Survey van SAMR en b-open geeft invulling aan stakeholderconsultatie, zoals in de GRI richtlijnen (G4) wordt verlangd. En het legt kansen bloot die anders onontdekt zouden blijven. Hoe zien stakeholdergroepen jouw MVO-beleid? Geloven ze het? Vinden ze het wel efficiënt? Doelgericht? Terecht?
Download de flyer.

MVO leefstijlkaart

SAMR heeft duurzaamheid letterlijk op de kaart gezet. Op basis van het Brand Strategy Research (BSR™ ) leefstijlmodel hebben wij samen met Heartbeat Strategy vijf typen duurzaamheidsconsumenten getraceerd. Die vijf zijn door vertaald naar de hele Nederlandse bevolking. Dat levert een MVO kaart van Nederland op. Met die kaart weet jij jouw doelgroep te identificeren en te bereiken.
Lees meer over de MVO-kaart.