Duidelijke toelichting op verwerking en aanlevering van data, ook goed dat zorgvuldig wordt omgegaan met de data-uitwisseling