Inhoudelijk sterk, kwalitatief onderzoek zeer sterk uitgevoerd. Het heeft ons nieuwe inzichten gegeven en onze aannames goed kunnen toetsen.