Customer Experience; zie je organisatie als mens.

En leer van de 4 B’s: Basisplek, Bezieling, Belofte en Bewijs