Design thinking en het ‘de-mens-centraal’ denken.

Een korte les in drie voorbeelden