MBA in big data. 4) Exponentieel denken: de les van Silicon Valley.