Kwalitatief onderzoek in de kroeg

Gesprekken over delicate onderwerpen, voer ze in een vertrouwde setting.