MBA in big data. 1) Je database.

Big data begint bij organiseren, en dan pas analyseren, rapporteren.