Trends in Customer Experience 3; toenemend belang van mens & maatschappij